Skip links

03 Arkitekten

Arkitekter – Konsulter

“Arkitekten ska vara beställarens förtroendeman och oavhängige rådgivare”.

Dina önskemål – vår ambition

I arkitektens lyhördhet avgörs hur din fantasi och dina önskemål tar form i hans skissarbete. Att säkerställa komfort kräver kunskap men att sprida glädje i enlighet med individens estetiska tolkningar är en konst.

Henry Cardona

Utbildning

Master of Science in Architecture & Sustainable Design

Ideell verksamhet

www.asfint.org – Tidigare styrelseledamot vid Archi­tecture Sans Fron­tiè­res Inter­na­tio­nal. Arkitekter Utan Gränser är ett partipolitiskt och religiöst obundet ideellt nätverk som arbetar för en långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis bebyggelseutveckling över hela världen.

www.rotary.org – Medlem i Stockholm-Sergel Rotaryklubb. Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag