Skip links

06 Kontakt

Anlita Arkitekt

Ta kontakt med oss för att berätta om ditt kommande projekt.

Uppehåll i verksamheten

I arkitektuppdrag krävs normalt att man gör ett platsbesök, tar ett kontrollmått, fotograferar mm. Tidigare har företaget bjudit på ett kostnadsfritt besök där vi kunde tala om behovet och önskemålen samt bilda oss en uppfattning om projektet. När vi hade tagit del av materialet kring projektet lämnade vi en offert.

På grund av rådande omständigheter har företaget pausat sin verksamhet temporärt. Trots omständigheterna är du emellertid välkommen att kontakta oss med din förfrågan.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag